Schedule and results - U14

Saturday 1. 7. 2023

A1 | Svijanska Arena 1

Czechia Red - Hungary

4-0

A2 | Svijanska Arena 1

Czechia Blue - Slovakia

2-4

A3 | Svijanska Arena 2

Czechia Red - Czechia Blue

1-3

A4 | Svijanska Arena 2

Hungary - Slovakia

1-9

Sunday 2. 7. 2023

A5 | Svijanska Arena 2

Czechia Blue - Hungary

5-3

A6 | Svijanska Arena 2

Slovakia - Czechia Red

5-4